YLE Folkin rekisteriseloste

Rekisteriseloste, Yleisradio Oy, Yle FOLK

1 Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Radiokatu 5, 00024 Yleisradio
puhelin 09 14801

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Essi Lamppu, PL100, 00024 Yleisradio, folk@yle.fi, (09)14801

3 Rekisterin nimi

Yleisradio Oy, Yle FOLK

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan palvelun käyttäjänä toimimisen mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi sekä tarvittaessa yhteyden saamiseksi palvelun käyttäjiin.

Yle FOLK voi ottaa yhteyttä käyttäjään hänen ilmoittauduttuaan palvelun toimintaan mukaan. Yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenottoja voi tulla myös Ylen kanaviin ja palveluihin liittyvistä palvelun käyttäjälle tiedotettavista asioista, vuorovaikutteisen palvelukokemuksen takaamisessa käyttäjälle, sekä kaikissa ohjelman tekoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että käyttäjä on julkaissut Yle FOLKin verkkopalveluissa jotakin sellaista, jonka pohjalta syntyy sisältöä tv- tai radio-ohjelmaa varten ja jota varten palvelun käyttäjä halutaan tavoittaa mahdollista haastattelua, rekrytointia tai taustatietojen saamista varten.

Yle FOLK vastaanottaa palautetta folk@yle.fi -sähköpostiosoitteen kautta. Käyttäjäpalautteen perusteella tehtyjä palauteyhteenvetoja tai raportteja, joista henkilöiden yksilöintitiedot on poistettu, voidaan luovuttaa sisäisesti tai jakaa yhteistyökumppanien kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Yle FOLKin hakemuksissa pakollinen tietosisältö lähde on sähköpostiosoite. Toimiva sähköpostiosoite on edellytys palveluun mukaan hakemiselle. Käyttäjältä pyydetään hakiessa myös muita tietoja itsestään, kuten sukupuoli ja syntymävuosi.

Sähköpostiosoitetta tai mitään muita annettuja henkilötietoja ei näytetä palvelun muille käyttäjille. Joissakin palveluissa käyttäjä voi niin halutessaan tehdä julkisen nimimerkin ja julkaista itsestänsä tietoja esimerkiksi profiilisivulla.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä toimii käyttäjä itse. Käyttäjä itse määrittelee, mitä tietoja hän vapaaehtoisesti itsestään antaa.

Kysymme myös persoonallisuutta koskevia kysymyksiä, jotka antavat meille kuvan millainen hakija on kyseessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ylen palvelujen teknisestä ylläpidosta ja käyttäjärekisterin hallinnoinnista vastaa Yleisradio ja sen kulloinkin valitsemat palveluiden ylläpidosta vastaavat kumppanit.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville Yleisradion kulloinkin valitsemille palveluiden ylläpidosta vastaaville SafeHarbor-järjestelmään sitoutuneille yhteistyökumppaneille. Muille ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedonsiirto tapahtuu salatun yhteyden yli.

10 Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen folk@yle.fi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan yhteydenottoon. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan yhteydenottoon liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Käyttäjä voi pyytää Yleä korjaamaan virheelliset henkilötiedot tai poistamaan tietonsa käyttäjärekisteristä. Käyttäjä voi pyytää tietojen korjaamista tai poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen folk@yle.fi. Tällöin poistetaan kaikki samasta sähköpostiosoitteesta tullut palaute ja henkilötiedot saatuamme ensin puhelimitse varmistuksen pyynnön lähettäjältä. Tehtyjen materiaalien käytöstä sovitaan erillisellä sopimuksella tekijän kanssa.