Suomeksi

ANVISNINGAR TILL MEDVERKANDE I YLE FOLK

Jättekul att du vill skapa videoinnehåll för Yle FOLK! Nedan finns tips och anvisningar som du bör läsa innan du sätter igång för att din video ska bli så bra som möjligt.

INSPELNING

Spela in bilden med högsta upplösning och var också noga med ljudkvaliteten (använd vid behov en separat mikrofon).

Tänk på filmtillstånd och upphovsrätter (t.ex. till musik, konstverk osv.). Helst ska du filma på offentliga platser och alltid be om lov att intervjua folk.

Om du vill filma och intervjua personer under 15 år ska du ha vårdnadshavarens tillstånd. Om intervjun handlar om ett känsligt ämne ska du ha vårdnadshavarens tillstånd också för över 15-åringar.

Tänk på att aldrig kränka en annan persons integritet eller anseende.

RUBRIK OCH BESKRIVNING

Ge din videofilm en kort och slående rubrik och skriv en kort beskrivning om videon (några meningar). Skriv de här korta texterna med eftertanke, rubriken och beskrivningen kommer nämligen att visas i alla sammanhang där din video publiceras. En lockande rubrik och intressant beskrivning attraherar en mycket större publik än tråkiga fraser!

ANVÄNDNING AV BEFINTLIGT MATERIAL

Du kan tyvärr inte använda vad som helst som du hittar på webben (t.ex. på YouTube) utan ska alltid tänka på att respektera upphovsrätten.

Yles arkiv

I Yles arkiv finns stumma filmsnuttar från 1940–1960-talen och från 1918 som får användas fritt. De är producerade av filmbolagen Fennada-Filmi, Filmiseppo och Veikko Itkonen som var verksamma på 1900-talet.

Listan innehåller 27 inserter på 1–3 minuter om Finlands natur, livet på landsbygden och i staden på 1940–1960-talen och fem filmer från 1918. Hela urvalet finns på Yle Arkivet.

Du kan ladda ner material från Yles konto på _Vimeo_. Materialet publiceras under den internationellt allmänt använda licensen Creative Commons Erkännande (CC-BY). Enligt licensen är det tillåtet att bearbeta videomaterial och sprida det globalt på vilken plattform som helst, förutsatt att Yles namn anges som källa i samband med användningen. Dessutom bör du gärna även ange namnet på det ursprungliga produktionsbolaget.

Utöver videorna har vi tidigare publicerat ljudeffekter och fotografier som får användas fritt. Ljudeffekterna finns på Freesound och fotografierna på Flickr. Urvalet att material som får användas fritt byggs upp efterhand.

MUSIK

OBS! Tänk på upphovsrättsfrågorna när du väljer musik. Om du vill att vi ska publicera din video ska du bara använda musik som finns på Epidemic Sound.

När du laddar upp en video som innehåller musik till FOLK ska du uppge all musik som du har använt till produktionskoordinator Anna-Kreetta Saarinen (anna-kreetta.saarinen@yle.fi). Uppgifter som ska lämnas är 1) musikstyckets namn, artist, kompositör och arrangör och 2) den använda musikens längd i videon (använd sekundklocka eller tidtagarverktyget i redigeringsprogrammet för att kontrollera längden).