Suomeksi

Ansök om mikrofinansiering

Regler för ansökning och mikrofinansiering för Yle FOLK

1. Arrangör: Yle FOLK, Yle Ab, Radiogatan 5, PB 100, 00024 Rundradion

2. Kampanjen riktar sig till personer i alla åldrar.

3. Du deltar i kampanjen genom att fylla i blanketten och skicka en länk till ansökningsvideon. Kampanjvideorna får inte innehålla musik som omfattas av upphovsrätt.

4. Genom att skicka in ansökningsvideon ger du Yle rätt att använda din ansökningsvideo och ansökningstext oavsett plattform och distributionsmedium och utan tidsmässiga eller andra begränsningar (tv, Arenan, sociala medier osv.). Yle har rätt att använda klipp (inslag) från videon både självständigt och i andra programinnehåll oavsett plattform och utan tidsmässiga och regionala begränsningar, dock utan att kränka den moraliska upphovsrätten.

5. Yle utvärderar ansökningsvideor varje månad från och med den 30 oktober. Kriterierna är videofilmernas idé, kvalitet, utförande, innehåll och kravnivå.

6. Yle FOLK beviljar mikrofinansiering till ett belopp på 200–2 000 euro till valda projekt. Mikrofinansiering är skattepliktig inkomst för mottagaren och finansieringsmottagaren ska lämna sitt skattekort eller en faktura till Yle. Om varje projekt ingås ett separat avtal.

7. Yle informerar personligen upphovsmännen till de projekt som beviljats finansiering. Yle får lägga ut namnen på projekten på webbsidan Yle.fi/FOLK

8. Som motprestation till finansieringen levererar upphovspersonen en videofilm/videoserie till Yle FOLK enligt separat avtal. Genom finansieringen köper Yle visningsrätten till videofilmerna.

9. De videoprojekt som vi finansierar visas på olika plattformar för Yle FOLK.